Over George Scot

George Scot & Edith SchippersGeorge Scot is in 1962 in Utrecht geboren. Na het behalen van het VWO diploma aan het Hoogveld College te ‘s-Hertogenbosch, studeerde hij Geneeskunde aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. In 1992 deed Scot zijn Artsexamen aan de VU. In een later stadium van zijn carrière heeft George Scot de Masterclass voor eindverantwoordelijke bestuurders van zorginstellingen aan het Erasmus te Rotterdam aan zijn opleidingen toegevoegd.

Defensie
Na zijn Artsexamen deed Scot de verplichte dienstplicht. Met het oog op de kans op specialisatie Orthopedie tekende Scot na het verplichte jaar nog eens bij voor drie jaren. In deze jaren vervulde hij de functie van Kapitein Arts, Commandant, Medisch Geneeskundige Dienst van de Palm kazerne, Bussum en van Korporaal van Oudheusden palmkazerne te Hilversum.

De carrière

In 1995 besloot Scot om naar Sint Maarten te gaan, waar zijn vader vandaan komt. Hij werd Medisch Adviseur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te Sint Maarten. Hier verrichte George Scot zijn eerste reorganisatie. In 1998 kwam er een vervolg op zijn eerste leidinggevende functie en werd hij Hoofd Medische Zaken bij de GGD, eveneens te Sint Maarten. In deze functie deed hij wederom een reorganisatie. In 1998 keerde hij terug bij de  SVB om een andere reorganisatie vorm te geven. In 2004 startte Scot als Managing Director van de Apotheek Cayhill Pharmacy.

Ziekenhuis Sint  Maarten Medical Centre SMMC

In zijn bestuursfuncties had Scot inmiddels al een flink aantal reorganisaties uitgevoerd. Deze ervaringen maar ook zijn algemene bestuurlijke kwaliteiten maakten hem de juiste man om het verlieslijdende SMMC te leiden. In maart 2003, bij zijn aanstelling als Algemeen en Medisch Directeur, had het SMMC een schuld van NAfl. 16 miljoen (Antilliaanse gulden) en een maandelijks cash flow tekort van Nafl. 258.000, bij een jaarlijkse omzet van Nafl. 16.000.000. Om dit tij te keren heeft Scot een businessplan geschreven  en is de reorganisatie gestart na goedkeuring van alle stakeholders. In september 2003 diende Scot Surseance van Betaling aan te vragen voor het SMMC en startte hij  onder meer onderhandelingen met de debiteuren om de schulden terug te betalen. Na zes maanden werd de Surseance van Betaling opgeheven en had hij een debiteurenakkoord bereikt, waardoor in 18 maanden 70% van de schuld kon worden betaald.

Hiermee had Scot het tij gekeerd en is hij gaan bouwen aan een gezonde, maar ook innoverende organisatie van het ziekenhuis. Vanaf  2006 had het SMMC jaarlijks een positief resultaat, intern had Scot een eigen Z.I.S. ontwikkeld, waren de specialismen oogheelkunde, gynaecologie en vaatchirurgie uitgebreid en Cardiologie als specialisme toegevoegd. Ook het personeel had baat bij al deze positieve ontwikkelingen, want alle werknemers kregen de beschikking over een laptop en kregen computertraining met het oog op het klaar maken van de organisatie voor de digitale toekomst. George Scot heeft SMMC uit diep dal weten te trekken en het Medisch Centrum naar het huidige niveau gebracht van een  moderne en goed lopend ziekenhuis met regionale en internationale samenwerkingsverbanden.